BIM

Catalunya implantarà el BIM a l’obra pública El Govern de la Generalitat de Catalaunya ha acordat aplicar la metodologia BIM de manera obligatòria en determinats contractes d’obra pública i edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Així, en sis mesos a partir de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial …