GARRIGA ENGINYERIA és una empresa que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria industrial en sectors com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil.
GARRIGA ENGINYERIA va iniciar la seva activitat a l’any 2005, i en l’actualitat compta amb un conjunt de tècnics i col·laboradors amb una àmplia experiència en el disseny de projectes executius i direccions d’obra dels sectors detallats, prova d’això són els més de 400 projectes que hem realitzat des dels seus inicis. 
GARRIGA ENGINYERIA presta diferents serveis d’enginyeria depenent de les necessitats del client,  però sempre oferint un servei d’assessorament personalitzat i de qualitat. 
GARRIGA ENGINYERIA , centra la seva activitat en donar servei d’enginyeria tant a particulars com a professionals, estudis d’arquitectura, constructores, promotores, així com a organismes i institucions publiques. Realitzant-se bàsicament les següent grups de feines :

  1. Estudis energètics.
  2. Projectes executius:
  3. Instal·lacions en el sector de l’edificació.
  4. Infraestructures urbanes en el sector de l’obra civil (urbanitzacions) tant a nivell urbà com industrial.
  5. Edificació industrial.
  6. Direccions d’obra dels projectes executius anteriorment esmentats.
  7. Tramitació de llicències tant ambientals com d’obertura d’activitats innòcues.
  8. Legalització d’instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat.
  9. Certificats d’eficiència energètica en edificis

GARRIGA ENGINYERS ofereix un servei global i complet en quant al programa arquitectònic, és a dir, engloba des del disseny inicial del projecte fins a la posada en servei de les instal·lacions, passant pel disseny del projecte executiu, així com per la direcció d’obra. Incloent tot el suport tècnic necessari, tant en el cas de clients particulars com d’estudis d’arquitectura, l’estudi de les normatives d’obligat compliment, el càlcul i disseny d’instal·lacions, els treballs de direcció i gestió de l’execució de l’obra, i projectes de legalització i compliment normatiu per a la posada en servei de les instal·lacions.