Publicat nous documents TINSCI DT-15 i DT-16


S’han publicat noves instruccions en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi.

  • Sistemes de sortida controlats elèctricament per a portes d’evacuació (DT-15)
  • Habitatges unifamiliars entre mitgeres: evacuació a través de l’aparcament (DT-16)

Sistemes de sortida controlats elèctricament per a portes d’evacuació (DT-15)

L’objecte d’aquest document, i els formularis que l’acompanyen, és definir en quins usos està permès l’ús de sistemes de sortida controlats elèctricament, i sota quins condicionants. Les portes amb un sistema de sortida controlat elèctricament situades en recorreguts d’evacuació cal que compleixin la UNE-EN 13637 “Herrajes para la edificación. Sistemas de salida controlados eléctricamente para su uso en recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo”.

Habitatges unifamiliars entre mitgeres: evacuació a través de l’aparcament (DT-16)

L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques per poder realitzar l’evacuació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a través del seu garatge.

Enllaç als documents:

https://bit.ly/2D4qLxW

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.